Opname

Opname bij Flevostate


Een behandeling bij Flevostate staat voor doelgerichte hulp aan jongeren en hun opvoeders. De behandeling bestaat voor-namelijk uit ambulante ondersteuning en het geven van therapieën. Het kan echter om diverse redenen ook voorkomen dat die ondersteuning niet voldoende is. Dan vindt er in overleg met de jongere zelf en de opvoeders een opname plaats. Het advies voor opname is vanuit de ééndagsdiagnostiek door het multidisciplinaire team gegeven.


Een opname is altijd tijdelijk en vrijwillig. Tijdens een verblijf in het behandelcentrum van Flevostate staat het aanbrengen van structuur in het leven van een jongere centraal. Tevens wordt er ingezet op het aanleren van sociale vaardigheden waardoor het mogelijk is later weer te functioneren in de samenleving. Het activeren van de eigen kracht van de jongere en zijn of haar gezin zijn de pijlers waarop de zorg wordt geleverd. Er wordt altijd gekeken naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen. Bij een behandeling bij Flevostate wordt ernaar gestreefd dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden.


De behandeling


De behandeling bestaat uit:

  • het overkomen van angsten;
  • het wegnemen van fysieke en mentale blokkades;
  • het leren omgaan met beperkingen;
  • het (re)activeren van deelname aan onderwijs;
  • het ondersteunen bij het opvoeden.

 

Flevostate biedt drie soorten verblijven.

  1. Kortdurend vrijwillig verblijf met opname ter beoordeling of een jongere wordt behandeld, terug gaat naar huis of dat er een systeeminterventie wordt ingezet.
  2. Langer durend vrijwillig verblijf (maximaal 6 maanden) met behandeling en opname.
  3. Langer durend verblijf voorafgaand aan een definitief besluit van een gesloten opname op basis van een rechterlijke machtiging of een besluit op basis van de jeugdwet (keerpuntvoorziening).   De maximale duur is 6 maanden.


Jongeren beschikken over een eigen kamer tijdens de opnameduur.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111