Jonge moeders

Bijzonder in het aanbod van Flevostate is de opvang van jonge moeders, die om sociale redenen opvang nodig hebben. Dit doen wij omdat we van mening zijn dat de opvang van jonge moeders preventief werkt. Wie een moeder helpt, helpt een kind!

Flevostate biedt hulp aan jonge moeders vanaf 16 jaar als hun leven op de kop staat nadat ze een baby hebben gekregen. Wij helpen hen om in een veilige omgeving een band te krijgen met hun kind.

Bij extreem jonge moeders is vaak sprake van ernstige problematiek op meerdere levensgebieden. Soms zijn zij en het gezin waar ze uit komen  zelf in behandeling in de jeugdzorg.

Flevostate ondersteunt jonge moeders bij het aanleren van sociale- en praktische vaardigheden. We ondersteunen hen bij het verkrijgen van woonruimte, bij het (weer) oppakken van onderwijs, bij het regelen van financiële zaken en het deelnemen aan activiteiten in de maatschappij. Ons doel is dat de moeder met haar  kind uiteindelijk zelfstandig kan  wonen en over voldoende vaardigheden beschikt om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij.

Wij bieden individuele en systeembegeleiding, soms  in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. We bieden een diversiteit aan programma’s, die onderdeel uitmaken van de behandeling en/of ondersteuning en per moeder  kunnen verschillen.

  • Individuele begeleiding volgens het Wrap Around Care-model (doel is de  jonge moeder grip te geven op haar leven met kind, waarbij ze zelf aangeeft welke zorg en of dienstverlening zij nodig heeft);
  • Ondersteuning bij huisvesting, onderwijs, financiën en vrijetijdsbesteding.
  • Opvoedtraining.
  • Weerbaarheidstraining.
  • Systeemgesprekken met de vader van het kind en/of het gezin van de jonge moeder.
  • Netwerkanalyse.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111