Zorgaanbod

Eéndagsdiagnostiek

 

Flevostate is in staat snel en zorgvuldig een diagnose te stellen. Dat doen we met Eéndagdiagnostiek. De werkzaamheden worden op één dag uitgevoerd. Het gaat om ontvangst, intake, toeleiding en het plan (uitfasering). De jongere en de opvoeders worden die dag afhankelijk van de vraag bijgestaan door ons multidisciplinaire team.

 

Ambulante hulp

 

Flevostate biedt ambulante ondersteuning bij opvoeden en bij complexe psychiatrische problemen. Wij stimuleren jongeren in hun en met hun systeem om op eigen kracht verder te bouwen aan hun leven. Flevostate helpt gezinnen hun eigen kracht te (her)vinden.

Familietherapie

 

Flevostate helpt (pleeg) gezinnen weer in eigen positieve kracht te komen.

Dat doen we met een kortdurend verblijf, waarin we beoordelen of een jongere wordt behandeld, terug gaat naar huis of dat er een systeeminterventie wordt ingezet.

 

 

Opname

 

Naast ambulante trajecten ondersteunt Flevostate jongeren ook in de vorm van een tijdelijke opname. Tijdens een verblijf in Flevostate leren wij de jongere structuur aan te brengen in zijn of haar leven. Tevens zetten we in op het aanleren van sociale vaardigheden waardoor het mogelijk is later weer te functioneren in de samenleving.

Crisishulp

 

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van een jongere nodig is. De eerste opvang en het bieden van veiligheid staan daarbij voorop. Er wordt vooraf een beoordeling gemaakt van de risico’s, die voor de jongere aanwezig zijn, of juist door de jongere worden veroorzaakt.

 

Jonge moeders

 

Bijzonder in het aanbod van Flevostate is de opvang van jonge moeders, die om sociale redenen opvang nodig hebben. Flevostate biedt hulp aan jonge moeders vanaf 16 jaar als hun leven op de kop staat nadat ze een baby hebben gekregen. Wij helpen hen om in een veilige omgeving een band te krijgen met hun kind.

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111