Zorgaanbod

Eéndagsdiagnostiek


Flevostate is in staat snel en zorgvuldig een diagnose te stellen. Dat doen we met  Eéndagdiagnostiek. De werkzaamheden worden op één dag uitgevoerd. Het gaat om ontvangst, intake, toeleiding en het plan (uitfasering). De jongere en de opvoeders  worden die dag afhankelijk van de vraag bijgestaan door ons multidisciplinaire team.


Lees meer...

Ambulante hulp


Flevostate biedt ambulante  ondersteuning  bij  opvoeden en bij complexe psychiatrische problemen. Wij stimuleren  jongeren in hun  en met hun systeem om op eigen kracht verder te bouwen aan hun leven. Flevostate helpt gezinnen hun eigen kracht te (her)vinden.

 

Lees meer...

Familietherapie


Flevostate helpt (pleeg) gezinnen weer in eigen positieve kracht te komen.

Dat doen we met een kortdurend verblijf, waarin we beoordelen of  een jongere wordt behandeld, terug gaat naar huis of dat er  een systeeminterventie wordt ingezet.


Lees meer...


Opname


Naast ambulante trajecten ondersteunt Flevostate jongeren  ook in de vorm van  een tijdelijke opname.  Tijdens een verblijf in Flevostate  leren wij  de jongere structuur aan te brengen in zijn of haar leven. Tevens zetten we in op het  aanleren van sociale vaardigheden waardoor het mogelijk is later weer te  functioneren in de samenleving.

Lees meer...

Crisishulp


Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute  opvang van  een jongere nodig is. De    eerste opvang en het bieden van veiligheid staan daarbij voorop.   Er wordt vooraf een beoordeling gemaakt van de risico’s, die voor de jongere aanwezig zijn, of juist door de jongere worden veroorzaakt.


Lees meer...

Jonge moeders


Bijzonder in het aanbod van Flevostate is de opvang van jonge moeders, die om sociale redenen opvang nodig hebben. Flevostate biedt hulp aan jonge moeders vanaf 16 jaar als hun leven op de kop staat nadat ze een baby hebben gekregen. Wij helpen hen om in een veilige omgeving een band te krijgen met hun kind.


Lees meer...

Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111