Eendagsdiagnostiek

Eéndagsdiagnostiek


In één dag diagnostiek!

Flevostate is in staat snel en zorgvuldig een diagnose te stellen. De werkzaamheden worden op één dag uitgevoerd. Na uitvoerig vooronderzoek is ééndagsdiagnostiek een betrouwbare methode om adequaat te onderzoeken wat er aan de hand is met de jongere.

De jongere wordt samen met de opvoeders uitgenodigd voor een diagnostisch onderzoek. Ze hebben die dag, afhankelijk van de vraag, contact met een multidisciplinair team, dat meestal uit een gedragswetenschapper, een ambulant jeugdzorgwerker, een psycho-diagnostisch medewerker en een psychiater bestaat.

Het is gebruikelijk van te voren informatie in te winnen bij het betrokken onderwijs omdat die van toegevoegde waarde kan zijn bij het in kaart brengen van de problematiek.


Naast een gezamenlijk gesprek, zal er met alle betrokkenen ook apart worden gesproken zodat er een helder beeld ontstaat van wat er aan de hand is (diagnose) en welk advies daarbij passend is (behandeladvies).


Vormen van onderzoek

De dag kan bestaan uit verschillende vormen van onderzoek. Voorbeelden zijn onderzoek naar intelligentie, ontwikkeling, gedrag, vaardigheden en het karakter van een jongere. Ook wordt er onderzocht of er sprake is van een psychiatrische stoornis.

Hoe de gezinsleden met elkaar omgaan is ook onderdeel van het onderzoek, alsmede hoe de jongere zich in zijn omgeving begeeft en gedraagt. De onderzoeken vinden plaats met behulp van vragenlijsten, testen en gesprekken.


Het is mogelijk dat er later toch aanvullend onderzoek nodig is. Te denken valt dan aan huisbezoek, schoolbezoek of een persoonlijk psychologisch onderzoek.


De voordelen op een rij

  • Binnen 1 dag een compleet onderzoek.
  • Beperkte belasting voor jongere en opvoeders.
  • Alle expertise in één dag integraal beschikbaar.
  • Jongere, opvoeders en regisseur zijn intensief betrokken bij het behandelplan.Aanmelden


Klik hier


Voorbereiding & Planning


Voorafgaand aan de planning van de eendagsdiagnostiek vragen wij zoveel mogelijk informatie op. Bijvoorbeeld verslagen van eerdere diagnostiek, eerdere hulpverlening en verslagen van onderwijs. Zo hebben we al een beeld van de aanwezige problematiek voordat we elkaar ontmoeten.


Na het plannen van de eendagsdiagnostiek worden de uitnodigingen verzonden. Zowel voor de ouders/opvoeders als voor de jongere gaat de uitnodiging vergezeld van reguliere en een toegang tot digitale vragenlijsten.


Ter voorbereiding verzoeken wij alle vragenlijsten in te vullen en mee te nemen naar de eendagsdiagnostiek. Mocht het invullen vragen opleveren, dan zijn we te allen tijde bereid te helpen. De ingevulde vragenlijsten zijn van groot belang voor het vormen van een gedegen beeld van de problemen.


Tussen de onderzoeken door is er gelegenheid voor het nuttigen van koffie en thee. Indien nodig wordt er gezorgd voor een lunch.


De gesprekken en onderzoeken vinden meestal plaats op één dag. Het kan voorkomen dat een halve dag voldoende is om een beeld te vormen.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111