Crisishulp

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute  opvang van  een jongere nodig is. Als er binnen 24 uur of enkele dagen een beoordeling en hulp nodig is, dan spreken we van crisishulp. Die kan bestaan uit een beoordeling van de psychiatrische toestand van de jongere en/of van de veiligheid en situatie in het gezin. Daarna kan er een crisisinterventie plaats vinden door gesprekken thuis of door  crisisopvang. De eerste opvang bij Flevostate is gericht op het bieden van opvang en het bieden van veiligheid. Flevostate biedt:

  • ambulante crisis interventie;
  • ambulante spoedhulp;
  • crisis opname.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111