Werken bij Flevostate

We hebben regelmatig vacatures, die we op onze website plaatsen en die wij publiceren via andere kanalen. Als onze unieke visie je aanspreekt, kun je ons vrijblijvend benaderen. We werken met twee generalistische functies, te weten  jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers maar vinden het wel belangrijk dat iedere  professional zich ook specialiseert.

Bij Flevostate ben je onderdeel van een multidisciplinair team. Samen met je collega’s werk je aan de behandeling van een jongere. Als jeugdzorgwerker ben je bij ons van alle markten thuis. Zoals aangegeven, werken we met generalisten, die zich ook willen specialiseren. Daarvoor hebben wij voldoende uitdagende projecten zoals ééndagsdiagnostiek, MDFT en  dagbesteding van jongeren.

Wij maken geen onderscheid tussen het werk op de groep (opnames), diagnostiek en ambulante trajecten omdat wij vinden dat deze werkzaamheden met elkaar zijn verbonden en wij op deze manier optimale kwaliteit kunnen leveren.

Ook als gedragswetenschapper werk je als generalist en ben je bij Flevostate onderdeel van een multidisciplinair team. Maar ook hier geldt dat je je hebt gespecialiseerd of gaat specialiseren. Een voorbeeld van een specialisatie is dat je ons helpt om de specialisatie kinder- en jeugdpsychologie verder vorm te geven in de context van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en onze visie en missie. Maar het kunnen ook andere specialisaties zijn.

Naast de specialistische taken, heb je bij Flevostate ook de volgende taken, die tot de essentie van je vak als gedragswetenschapper of jeugdzorgwerker behoren.

 • Organisatie gebonden taken, die te maken hebben het functioneren in onze nieuwe organisatie, zoals actief meedenken over beleid, ontwikkeling en innovatie.
 • Professie gebonden taken, die te maken hebben met de ontwikkeling jouw eigen ontwikkeling in jouw beroep, zoals deskundigheidsbevordering, zelforganisatie en de profilering van je professie.

 

 

Flevostate wil zoveel mogelijk mensen interesseren en behouden voor de sector. Dat doen we onder andere via het Regionaal Contactpunt Zorg en Welzijn Flevoland. 

Het Contactpunt helpt geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn op weg naar een baan of een opleidingsplek.

Heb je een vraag over een behandeling?

Wij helpen je graag verder. Bel 088 404 1111 voor meer informatie.

Hoofdlocatie
Flevostate

 • null
  Onder de Toren 38
  8302 BV Emmeloord

  Postadres
  Postbus 38
  8300 AA Emmeloord

  T: 088 4041111
  info@flevostate.nl

Behandelcentrum
Flevostate Emmeloord

Behandelcentrum
Flevostate Almere

Behandelcentrum
De Beugel