Professionals

Passend bij onze organisatievisie zijn wij gewend de cliënt centraal te stellen. Wij worden niet aangestuurd, wij sturen onszelf aan omdat wij professionals zijn. Wij dragen eigen verantwoordelijkheid en leveren als individu en als onderdeel van het team een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen.

Wie bij ons werkt kan te maken krijgen met ingewikkelde situaties en moeilijke vragen. We vinden je een professional als je daar goed mee om kunt gaan.

Als je bij Flevostate komt werken, beschik je over de competenties die in het competentieprofiel van de jeugdzorgwerker geformuleerd staan. Daarnaast beschik je ook over professionele en persoonlijke kwaliteiten, zoals betrokkenheid bij het welzijn en de ontwikkeling van onze cliënten en hun sociale omgeving. Je bent betrouwbaar en beschikt over moed om, zo nodig, lastige beslissingen te nemen en om er doortastend naar te handelen. Je bent voor alles reflectief, in staat je te bezinnen op je handelen en beschikt over een zelfstandig oordeelsvermogen om bij tegenstrijdige belangen en conflicterende normen en waarden verantwoorde beslissingen te nemen. Alleen met deze kernkwaliteiten kun je bij ons werken.

Wij nemen initiatief, zoeken elkaar op, los van organisatiegrenzen, status en hiërarchie. We streven naar evenwicht en harmonie en zijn wars van macht. Daarom werken wij met zo weinig mogelijk managementlagen. Wij halen het beste uit onszelf en uit de jongeren, die bij ons worden behandeld. Bij ons is iedereen even belangrijk.Waarom zijn wij uniek?


 • Wij werken voor mensen met mensen!
 • Wij zorgen goed voor mensen door goede zorg te leveren!
 • Wij zorgen goed voor de mensen die dat mogelijk maken!
 • Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen!
 • Wij streven ernaar dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden!
 • Wij hebben een duidelijke visie over onderwijs en integreren sport en cultuur in onze behandeling!
 • Wij zetten beeldzorg in!
 • Ons HR beleid gaat uit van een positief mensbeeld!
 • Onze mensen worden niet aangestuurd: zij sturen zichzelf aan!
 • Wij werken met generalisten, die zich ook mogen specialiseren!
 • Wij zijn altijd op zoek naar de samenhang in denken, construeren, besturen en samenwerken!
 • Bij ons is iedereen gelijk en wij zorgen voor elkaar!
 • Duurzaam ondernemen is voor ons een randvoorwaarde bij de uitvoering van onze publieke taak!
 • Wij hebben een duidelijk beeld van onze werkhouding!
 • Wij streven naar evenwicht en harmonie en zijn wars van macht!
 • Wij werken met zo weinig mogelijk managementlagen!
 • Wij faciliteren medewerkers!
 • Wij zijn innovatief!
 • Wij streven naar innovatie binnen bredere - sociale - verbanden.
 • Wij zijn nieuwsgierig!
 • Wij werken alleen met mensen, die bovenstaande omarmen


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111