Voor professionals

Flevostate biedt specialistische jeugdhulp aan jongeren in een leeftijdsrange van 10 tot 18 jaar met een uitloop naar de jongvolwassen leeftijd. Bij uitzondering worden jongere kinderen vanaf 8 jaar opgenomen na een uitgebreide screening. Onze werkwijze sluit aan bij de doelen van de transformatieopgave die voortvloeien uit de Jeugdwet: het benutten van eigen kracht van jongere en het netwerk, gericht op normaliseren en ontzorgen en niet onnodig medicaliseren het leveren van zorg dichtbij huis, betere samenwerking binnen de hulpverlening.

Ons zorgaanbod is zo ingericht dat we alles onder één dak bieden, dichtbij huis en bij de gezinnen thuis. Voor het leveren van goede zorg hebben wij de volgende disciplines beschikbaar:

 • Psychiater
 • GZ psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Orthopedagoog
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Therapeuten
 • Ambulante systeemdeskundigen

Aanmelden

Verwijzers kunnen een jongere rechtstreeks bij Flevostate aanmelden.

We hebben voor (huis)artsen de mogelijkheid voor toegang via Zorgdomein. Overige verwijzers kunnen contact met ons op te nemen via 088 4041111 of info@flevostate.nl.

Ook jongeren of hun gezin kunnen zich bij Flevostate aanmelden. Voor onze hulp is wel altijd een verwijzing nodig. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Wachttijden

Op dit moment is onze wachttijd tot intake 1 tot 3 weken afhankelijk van locatie.
Behandeling volgt na gemiddeld 2 tot 3 weken, afhankelijk van de inhoud van behandeling.

Contra-indicaties voor een behandeling bij Flevostate zijn:

 • Verslaving op het moment dat deze verslaving bovenliggend is en waardoor reguliere behandeling niet van de grond komt. Dan is verwijzing naar verslavingszorg (eerst) nodig;
 • Eetstoornissen die bovenliggend is en waardoor reguliere behandeling niet van de grond kan komen. Er is dan verwijzing naar een gespecialiseerde instelling nodig;
 • Verstandelijke beperking, waarbij het intelligentieniveau onder de 70 ligt en de zelfredzaamheid ernstig beperkt;
 • Plaatsing in het gedwongen kader.
 • Acuut suïcidaal gedrag
 • Ernstig agressief gedrag

Onze medewerkers staan altijd in verbinding met de ketenpartners

Verwijzen

Omdat wij specialistische hulp bieden is er een verwijzing nodig. De verwijzing komt van de gemeente of een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional (huisarts, de medisch specialist, de kinderarts of de jeugdarts). Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen naar ons doorverwijzen.

Verwijzers melden zich aan via de telefoon, via ZorgDomein of via ons aanmeldformulier. Graag ontvangen wij ook een verwijsbrief. De eisen aan een geldige verwijsbrief zijn sinds 1 januari 2014 gewijzigd. Zo is onder andere de vermelding van de AGB-code en de keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ verplicht. De verwijsbrief is te downloaden.

Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken. Verwijzingen kunnen ook door een door de gemeente aangewezen professional gedaan worden, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam. Flevostate neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met de verwijzer op.

Hoofdlocatie
Flevostate

 • null
  Onder de Toren 38
  8302 BV Emmeloord

  Postadres
  Postbus 38
  8300 AA Emmeloord

  T: 088 4041111
  info@flevostate.nl

Behandelcentrum
Flevostate Almere