Onderwijs & Bildung

Het is zoals Unicef het verwoordt:

’Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties.’


Onder meer daarom is het volgen van regulier onderwijs midden in de maatschappij één van de belangrijkste onderdelen van onze aanpak. Niet alleen speelt onderwijs een belangrijke rol voor de samenleving, ook het individu heeft veel baat bij goed onderwijs.

De jongeren, die wij behandelen hebben vaak een achterstand in het onderwijs omdat ze problemen hebben, hun leven helaas even niet  normaal is.  Wij bieden onze jongeren weer de kans om kennis op te doen, nieuwe vaardigheden te leren en persoonlijke groei te ervaren in een omgeving met mensen, die een voorbeeldfunctie vertolken en met leeftijdsgenoten in een vaste sociale structuur.

Zelfontplooiing, algemene vorming, beroepsvorming maken dat jongeren het vermogen ontwikkelen moreel te oordelen en kritisch te denken over bijvoorbeeld onze samenleving en hun eigen situatie.

Volgens het ideaal van Bildung vinden ook wij dat het onderwijs om de persoonlijke vorming van de jongere moet draaien. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die het om allerlei redenen moeilijk hebben, ook in moreel, politiek, emotioneel, lichamelijk, cultureel en spiritueel opzicht gevormd worden.

Passend onderwijs draagt daarom bij aan onze visie op zorg, waarbij het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem de pijlers zijn waarop we zorg leveren.

Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen omdat we ernaar streven dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111