Onderwijs

Het onderwijs ziet jongeren. Daarom hebben zij een signaleringsfunctie. Docenten of/en bestuurders in het onderwijs kunnen overwegen of een verwijzing naar jeugdzorg nodig is voor een leerling/student.

Hiervoor moeten zij contact zoeken met deskundigen, die hen terzijde staan. Dat kunnen o.a. huisartsen of jeugdartsen zijn maar ook professionals in het Sociale Wijkteam van de gemeente.

Uiteraard kan iedereen, die werkt met jongeren in het onderwijs voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij Flevostate.Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111