Ketenpartners

Flevostate werkt samen met jongeren  en hun systeem, gemeenten, onderwijs, professionele jeugdzorginstellingen, verwijzers, vrijwilligers, sport- en cultuurverenigingen, buren en iedereen, die betrokken is bij de opvang van kwetsbare jongeren in onze samenleving.


Alle genoemde partners hebben een andere rol in het leven en de behandeling van de jongere. Daarom is het van groot belang dat we allemaal samenwerken en ons inzetten voor de jongere.


Onze teams zijn gericht op continue verbetering en kijken op basis van inzichten uit de praktijk of we op de goede weg zijn. Daarbij gebruiken we de feedback van onze klanten en partners waardoor onze medewerkers in staat zijn zich behendig in bestaande netwerkorganisaties te manoeuvreren en nieuwe netwerkorganisaties op te zetten.


De medewerkers van Flevostate staan altijd in verbinding met de ketenpartners. Dat kan zijn omdat we elkaar nodig hebben rondom de zorg en behandeling van een jongere, maar ook omdat we kennis willen delen, samen willen werken en nieuwe inzichten willen bespreken met elkaar.


Flevostate beweegt zich actief in het netwerk van ketenpartners.
Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111