Verwijzers

Als de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist de jongere niet kan helpen dan kan de jongere worden doorverwezen naar de professionele hulp van Flevostate.

 

 

Verwijzen kan via ons aanmeldformulier waarin aparte ruimte is opgenomen voor wijkteam- en gebiedsteams.

 

Verwijzing en aanmelding

 

Omdat wij specialistische hulp bieden is er een verwijzing nodig. De verwijzing komt van de gemeente of een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional.

 

 

 

Het onderwijs ziet jongeren. Daarom hebben zij een signaleringsfunctie. Docenten of/en bestuurders in het onderwijs kunnen overwegen of een verwijzing naar jeugdzorg nodig is voor een leerling/student.

 

Gemeenten

 

Flevostate voert jeugdhulp uit in opdracht van de gemeente.

De medewerkers van Flevostate staan altijd in verbinding met de ketenpartners.

 

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111