Huisartsen

Informatie voor  de huisarts, jeugdarts en medisch specialist


Op grond van artikel 2.7.4 van de Jeugdwet hebben huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten de bevoegdheid om onder voorwaarden naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. In die nieuwe wetgeving is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdarts die in samenspraak met de huisarts voor de toeleiding naar eventuele zwaardere zorg zorgdraagt.

Als de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist de jongere niet kan helpen dan kan de jongere worden doorverwezen naar de professionele hulp van Flevostate.

Flevostate beoordeelt de verwijzing  inhoudelijk en bepaalt  welke zorg de jongere nodig heeft, met welke frequentie en voor hoe lang (de duur en de omvang).


Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen  verwijzen via    de telefoon, via email, via  ZorgDomein  of via  het aanmeldformulier.
Vanaf nu is het ook mogelijk om naar Flevostate te verwijzen via ZorgDomein.

Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111