Huisartsen

Informatie voor de huisarts, jeugdarts en medisch specialist

 

Op grond van artikel 2.7.4 van de Jeugdwet hebben huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten de bevoegdheid om onder voorwaarden naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. In die nieuwe wetgeving is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdarts die in samenspraak met de huisarts voor de toeleiding naar eventuele zwaardere zorg zorgdraagt.

Als de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist de jongere niet kan helpen dan kan de jongere worden doorverwezen naar de professionele hulp van Flevostate.

Flevostate beoordeelt de verwijzing inhoudelijk en bepaalt welke zorg de jongere nodig heeft, met welke frequentie en voor hoe lang (de duur en de omvang).

 

Huisartsen, jeugdarts en medisch specialist kunnen verwijzen via het aanmeldformulier.

 

 

 

 

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111