Gemeenten

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 een jeugdhulpplicht. De gemeente zorgt ervoor dat de ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren, gezinnen en medeopvoeders integraal en op laagdrempelige wijze worden aangeboden. Bij een interventie is het uitgangspunt de eigen kracht en het sociale netwerk van betrokken jongeren en hun ouders. Verder stemt de gemeente af met eventuele ondersteuning op school. De gemeente zorgt ook voor de instelling en instandhouding van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.


Flevostate is één van de erkende zorgaanbieders, die in opdracht van de gemeente invulling geeft aan de jeugdhulpplicht.

 

Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111