Gebiedsteams

Informatie voor de wijkteams/gebiedsteams


Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg aan een groot deel van hun burgers. In de meeste gemeenten spelen de sociale wijkteams en de gebiedsteams hierin een belangrijke rol. Dit zijn teams van zorgprofessionals met een uiteenlopende achtergrond. Hoe de teams werken en hoe de samenwerking is met de specialistische zorg is afhankelijk van hoe de gemeente  de verwijzing heeft georganiseerd.

Verwijzen kan via ons aanmeldformulier.


Flevostate heeft afspraken met de gemeente Noordoostpolder.Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111