Aanmelding en verwijzing

Aanmelding


Verwijzers kunnen een jongere of een jonge moeder bij Flevostate aanmelden. Dat kan door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, ZorgDomein of door middel van ons aanmeldformulier.

 


Ook jongeren of hun gezin kunnen zich  bij Flevostate aanmelden. Voor onze hulp is wel altijd een verwijzing nodig. 


Onze contactgegevens staan  hieronder.  Binnen 24 uur  neemt ons Support Bureau contact op met de verwijzer of cliĆ«nt.


Is er acuut hulp nodig, dus binnen 24 uur, ga dan naar crisishulp!

 Klik hier.


Contactgegevens

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV     Emmeloord


Postadres

Postbus 38

8300 AA Emmeloord


Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302  VB       Emmeloord


Behandelcentrum  De Beugel

Kerkbrink 4a

9471 AK  Zuidlaren


Aanmelden

Telefoon: 088 4041111

E-mail: info@flevostate.nl

Aanmeldformulier


Crisishulp

Telefoon: 088 4041111


Verwijzing


Omdat wij specialistische hulp bieden is er een verwijzing nodig. De verwijzing komt van de gemeente of een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional (huisarts, de medisch specialist, de kinderarts of de jeugdarts). Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen naar ons doorverwijzen.


Verwijzers melden zich aan via    de telefoon, via ZorgDomein  of via ons  aanmeldformulier. Graag ontvangen wij ook een verwijsbrief.  De eisen aan een geldige verwijsbrief zijn sinds 1 januari 2014 gewijzigd. Zo is onder andere de vermelding van de AGB-code en de keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ verplicht. De verwijsbrief is te downloaden.


Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken.


Verwijzingen kunnen ook door een door de gemeente aangewezen professional gedaan worden, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam.


Flevostate neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met de verwijzer op.

 

Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111