Aanmelding en verwijzing

Aanmelding

 

Verwijzers kunnen een jongere of een jonge moeder bij Flevostate aanmelden. Dat kan door contact met ons op te nemen via de telefoon of door middel van ons aanmeldformulier.

 

Ook jongeren of hun gezin kunnen zich bij Flevostate aanmelden. Voor onze hulp is wel altijd een verwijzing nodig.

 

Onze contactgegevens staan hieronder. Binnen 24 uur neemt ons Support Bureau contact op met de verwijzer of cliƫnt.

 

Is er acuut hulp nodig, dus binnen 24 uur, ga dan naar crisishulp!

Klik hier.

 

Contactgegevens

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

 

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

 

Post

Postbus 38

8300 AA Emmeloord

 

Aanmelden

Telefoon: 088 4041111

Aanmeldformulier

 

Crisishulp

Telefoon: 088 4041111

 

Verwijzing

 

Omdat wij specialistische hulp bieden is er een verwijzing nodig. De verwijzing komt van de gemeente of een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional (huisarts, de medisch specialist, de kinderarts of de jeugdarts). Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen naar ons doorverwijzen.

 

Verwijzers melden zich aan via de telefoon of via ons aanmeldformulier. Graag ontvangen wij ook een verwijsbrief. De eisen aan een geldige verwijsbrief zijn sinds 1 januari 2014 gewijzigd. Zo is onder andere de vermelding van de AGB-code en de keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ verplicht. De verwijsbrief is te downloaden.

 

Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken.

 

Verwijzingen kunnen ook door een door de gemeente aangewezen professional gedaan worden, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam.

 

Flevostate neemt binnen 24 uur contact met de verwijzer op.

 

 

 

 

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111