Behoefte aan verbondenheid

Indicaties binnen dit domein vragen om een systeemgericht insteek. Met name familietherapie zal worden ingezet. Voor het oplossen van conflicten kan Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) worden geïndiceerd.

Ons aanbod

  • Familietherapie.
  • Cognitieve Gedrags Therapie (CGT).
  • e-healthmodules.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111