Behoefte aan competenties

Bij de behoefte aan competenties denken we aan het  ontwikkelen van het vermogen om te plannen (executieve functies). Dit ontstaat doordat we de vanaf of kort na de geboorte beschikbare functies, zoals spel, inhibitie of  spraak steeds effectiever op onszelf gaan richten. Het leidt ertoe dat we allerlei psychische middelen ontwikkelen waarmee we plannen kunnen maken, dat we eerst in ons hoofd ‘spelen’ voordat we aan de slag gaan, een interne dialoog (met onszelf en anderen) kunnen voeren en daardoor steeds beter in staat zijn meer greep te krijgen op gevoelens, emoties, onze stemming, ons denken en uiteraard ons gedrag. We leren gedrag uit te stellen als dat nodig is en kunnen plannen uitvoeren die pas over vier jaar leiden tot een beloning.

Bij het verbeteren van executieve functies wordt samengewerkt met het onderwijs.

Het plannen van huiswerk, het leren verdragen dat er niet meteen succes is en het verwoorden wat je verlangens zijn, dragen allemaal bij aan het verbeteren van de executieve functies. Flevostate helpt bij het oefenen om dit te verbeteren.  Daarnaast kan een groep geïndiceerd worden voor verbeteren van vaardigheden om te plannen.

Het aanbod is een groep agressieregulatie, individuele behandeling, maar ook psycho educatie bij autisme en ADHD.

Voor de ontwikkeling van dit domein zal  e-health gebruikt worden.


 


 


Ons aanbod


  • Trainen van executieve functies
  • Onderzoek naar opleiding
  • Agressieregulatie
  • Cognitieve Gedrags Therapie
  • Psycho educatie
  • e-healthmodules


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111