Verklaring Flevostate:

Flevostate heeft kennis genomen van het rapport van de inspectie d.d. 29-12-2021.  Hoewel Flevostate erkent dat zij momenteel een specifiek verbeterplan uitvoert dat door de inspectie wordt onderschreven, kan zij zich niet volledig vinden in de conclusies van het rapport. Zo is reeds eerder in het jaar op eigen initiatief – zonder enige inmenging van de inspectie – besloten tot sluiting van de locatie aan de Meldestraat en is daarom niet meer geïnvesteerd in de staat van het pand. Daarnaast zijn een aantal observaties van de inspectie op ongelukkige c.q. onjuiste wijze in het rapport opgenomen en hebben deze “observaties” helaas hun weg naar de media gevonden. Flevostate loopt overigens niet weg voor haar verantwoordelijkheid en neemt zich de kritiek ter harte.

Flevostate is een gedragsinstelling waarin jeugdigen en jongvolwassenen met uiteenlopende en zeer ernstige gedragsproblematiek worden behandeld. Deze personen worden vaak bij Flevostate geplaatst omdat andere instellingen hen gegeven de problematiek niet meer kunnen of willen behandelen. Binnen Flevostate werken tientallen professionals om deze personen toch een kans op een beter leven te bieden. We staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en werken samen met inspectie aan de verdere verbetering hiervan.

E.S. Hunsel

Directeur/bestuurder Flevostate

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie