Professioneel behandelklimaat

We bieden jongeren, die bij ons worden behandeld, een professioneel behandelklimaat. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld van onze werkhouding. We zijn betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving. We zijn betrouwbaar, beschikken over moed om lastige beslissingen te nemen en zijn doortastend in ons handelen. We zijn in staat om ons te bezinnen op wat we doen en hebben een zelfstandig oordeelsvermogen om bij tegenstrijdige belangen en conflicterende normen en waarden, af te wegen en verantwoorde beslissingen te nemen. Dat doen we in overleg met cliƫnten en in samenspraak met elkaar.

Vanuit deze houding hechten we een grote waarde aan de systeemgerichte benadering in onze behandeling. Niet alleen onze jongeren staan centraal maar ook hun sociale omgeving. Deze benadering houdt in dat onze behandeling altijd doordrongen is van het systeemgerichte denken.

In het vervolg daarop zal het duidelijk zijn dat we een open leef- en werkklimaat van groot belang vinden voor iedereen die betrokken is bij onze organisatie. Onze visie op de inrichting van onze organisatie, waarbij samenwerken en participatie belangrijke pijlers zijn, draagt bij aan een professioneel behandelklimaat. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure.Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111