Innovatie

De jeugdhulp in Nederland is de laatste jaren erg veranderd. Naast een aantal fundamentele veranderingen, zoals de verantwoordelijkheid bij de gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, is het ook steeds gebruikelijker dat wij actief worden betrokken bij het verbeteren van werkprocessen en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Passend bij onze organisatiefilosofie, waarin wij als professional leidend zijn, moedigen wij onszelf en elkaar aan mee te denken over nieuwe ideeën, zorgverlening, diensten en processen. Wij willen innovatie binnen Flevostate maar streven ook naar innovatie binnen bredere - sociale - verbanden. Voorbeelden zijn e-Health, Agile, zelfsturing, Bildung en sport & cultuur geïntegreerd in onze behandeling.  Onder e-Health verstaan we o.a. beeldzorg. Omdat voor jongeren optimale bereikbaarheid en vrijheid belangrijke waarden zijn en de digitale wereld voor hen een vanzelfsprekendheid, zal Flevostate beeldzorg inzetten in de (behandel)aanpak. Dit is niet alleen een nieuwe vorm van communicatie en behandelen maar wij denken dat het ook de zelfregie van de jongere vergroot, de kosten verlaagt en de flexibiliteit voor de zorgverlener bevordert. D.m.v. beeldzorg kan escalatie voorkomen worden en in de vorm van ondersteuning, begeleiding en advies kan zorg worden gegeven. Met deze vorm is niet alle zorg aan een locatie gebonden wat flexibiliteit biedt voor onze medewerkers.


Onze visie en onze manier van werken versterken onze organisatie. We benutten de denkkracht van onze medewerkers, durven de traditionele vorm van leiderschap los te laten, streven naar een hoge autonomie en resultaatverantwoordelijkheid voor iedereen en maken gebruik van moderne online hulpmiddelen. We reageren op wat er in de wereld om ons heen gebeurt en blijven niet hangen in ‘zo doen we dat nou eenmaal’. Door deze principes zijn we in staat snelle aanpassingen te realiseren.

De betekenis van Agile, namelijk behendig zijn, omarmen we omdat we in de Jeugdzorg werken in een keten van organisaties, die ten behoeve van de jongere moet samenwerken.

Voor ons is Agile niet alleen een nieuwe methode of trend waarmee onze teams leren en innoveren maar een filosofie: we leren door te doen. Onze teams zijn gericht op continue verbetering en kijken op basis van inzichten uit de praktijk of we op de goede weg zijn. Daarbij gebruiken we de feedback van onze klanten en partners waardoor onze medewerkers in staat zijn zich behendig in bestaande netwerkorganisaties te manoeuvreren en nieuwe netwerkorganisaties op te zetten.Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111