Over ons

Onze missie

 

Met onze professionele zorgaanpak geven wij invulling aan de (zorg)behoeftes van jongeren met als doel dat zij op hun eigen wijze en naar vermogen participeren in de maatschappij. Het leveren van de best mogelijke zorg aan kwetsbare jongeren is ons bestaansrecht.

 

 

 

Onze visie

 

Wij stellen de mens en de kwaliteit van leven centraal in onze aanpak. Daarbij vinden we een contextuele kijk op de zorgvraag noodzakelijk. Het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem zijn de pijlers waarop we zorg leveren. Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen.

 

Onze waarden

 

In onze organisatie gaat het om mensen, die initiatief nemen en elkaar opzoeken, los van organisatiegrenzen, status en hiërarchie. We streven naar evenwicht en harmonie en zijn wars van macht. Daarom werken wij met zo weinig mogelijk managementlagen. Wij worden niet aangestuurd, wij sturen onszelf aan omdat wij professionals zijn.

Onze doelgroepen

 

We behandelen jongeren tussen 6 en 18 jaar met complexe gedrags- en of psychiatrische stoornissen en hun systeem. Ook bieden we hulp aan jonge moeders als hun leven op de kop staat nadat ze een baby hebben gekregen.

 

Behandelklimaat

 

We bieden jongeren, die bij ons worden behandeld, een professioneel behandel-klimaat. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld van onze werkhouding. We zijn betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving.

Innovatie

 

Geheel passend bij onze organisatie-filosofie, moedigen wij onszelf en elkaar aan mee te denken over nieuwe ideeën, zorgverlening, diensten en processen.

 

 

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111