Sport & Cultuur

In onze behandeling streven we naar een integrale aanpak en verbinden we actieve deelname aan sport en of cultuur aan het leven van jongeren.

We vinden sport belangrijk omdat het naast fysieke voordelen ook opbrengsten op sociaal en mentaal gebied heeft. Dat geldt ook voor het spelen in een band, dansen of het spelen van toneel.

De mentale opbrengsten van spelen in een voetbalteam of in een muziekband zijn van onschatbare waarde omdat jongeren hiermee op een natuurlijke manier nieuwe vaardigheden aanleren. Uithoudingsvermogen, communicatie en zelfreflectie zijn bijvoorbeeld belangrijke vaardigheden om in het leven mee verder te kunnen.  Daarom verbinden we sport en cultuur aan de hulp die we jongeren bieden.

De sportvereniging,  de toneelclub en de dansschool  zijn in onze maatschappij dus belangrijke spelers in het netwerk rondom de jongeren. Zij spelen niet alleen een rol bij het vroegtijdig signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen maar zijn ook dikwijls het antwoord op die problemen.

Flevostate heeft zich tot doel gesteld om samen met gemeenten, onderwijs, ketenpartners en verenigingen in sport en cultuur een lokale structuur in te richten, waarin zowel de signaleringskracht als het pedagogisch klimaat worden versterkt.

Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111