People, Planet, Profit

Duurzaam ondernemen is voor ons een randvoorwaarde bij de uitvoering van onze publieke taak. Bij deze opdracht gaat het om mensen, ons milieu en de opbrengst van wat we doen. We streven naar harmonie tussen deze drie elementen. Verwaarlozing van een van deze elementen gaat ten koste van de andere elementen.


People

Wij werken voor mensen met mensen. Zij zijn ons doel en ons middel. Dat betekent dat wij om onze doelstellingen te bereiken goed voor mensen willen zorgen door te doen wat we beloven en goede zorg te leveren. Het betekent tevens dat we goed zorgen voor de mensen, die dat mogelijk maken. Zij zijn ons menselijk kapitaal. Duurzame inzet van medewerkers is dus een voorwaarde om ons doel te behalen. Ons HR beleid gaat daarom uit van een positief mensbeeld, waarin mensen in hun kracht komen als ze waardering en aandacht krijgen en we hen kunnen ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van hun werk. Met een positief mensbeeld wordt het beschikbare potentieel aan menselijke energie in de organisatie het best gemobiliseerd. Ook zorgen we voor elkaar omdat samenwerking en collegialiteit belangrijke aspecten zijn.


Planet

Iedereen is verantwoordelijk voor het milieu. Niet de een meer dan de ander. Daarom doen wij naar vermogen wat wij kunnen. We zijn een maatschappelijke organisatie en zijn milieubewust. Zo zijn we kritisch over onze aankopen en doen we aan recycling. Ook het verlagen van de kosten van energieverbruik en van afval zijn daar voorbeelden van. Milieu bewust leven is een onderdeel van de opvoeding van onze jongeren en milieu bewust werken is een onderdeel van onze bedrijfsvoering.


Profit

Profit betekent voor ons niet alleen winst maar ook vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie, transparantie en natuurlijk het halen van onze doelstellingen.


We verbinden de drie P’s omdat we weten dat mensen het belangrijkst factor zijn, ons milieu een voorwaarde om goed te leven en te werken en profit omdat we hiermee doelstellingen behalen.


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111