Maatschappij

Onderwijs & Bildung

’Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties.’

 

People, Planet, Profit

Duurzaam ondernemen is voor ons een randvoorwaarde bij de uitvoering van onze publieke taak. Wij zoeken daarom een goede harmonie tussen alle betrokken mensen, ons milieu en de opbrengst van wat we doen.

Sport & Cultuur

In onze behandeling streven we naar een integrale aanpak en verbinden we actieve deelname aan sport en of cultuur aan het leven van jongeren.

 

Behandelcentrum Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111