Crisishulp

Snel een veilige plek

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van een jongere nodig is. We spreken van crisishulp als er binnen 24 uur of enkele dagen hulp nodig is. Deze hulp kan bestaan uit een beoordeling van de psychiatrische toestand van de jongere en/of van de veiligheid en de situatie in het gezin. Soms is het nodig om onderdak te bieden aan een jongere die niet direct binnen onze doelgroep valt. Ook dan zoeken we binnen onze locaties naar een tijdelijke, passende oplossing en helpen we om een plek te vinden die aansluit bij de behoeften van deze jongere op de langere termijn.

De eerste opvang bij crisisopname bij Flevostate is gericht op het bieden van veiligheid en de eerste benodigde levensbehoeften (bed, bad, brood). Daarna kan er een crisisinterventie plaats vinden door gesprekken thuis of door crisisopvang.

Flevostate biedt:

 • Ambulante crisis interventie;
 • Ambulante spoedhulp;
 • Crisis opvang met verblijf.

Heb je een vraag over een behandeling?

Wij helpen je graag verder. Bel 088 404 1111 voor meer informatie.

Hoofdlocatie
Flevostate

 • null
  Onder de Toren 38
  8302 BV Emmeloord

  Postadres
  Postbus 38
  8300 AA Emmeloord

  T: 088 4041111
  info@flevostate.nl

Behandelcentrum
Flevostate Emmeloord

Behandelcentrum
Flevostate Almere

Behandelcentrum
De Beugel