De bestrijding van de besmetting met het coronavirus valt niet mee. Maatschappelijk zijn de gevolgen daarvan duidelijk voelbaar. De verscherpte maatregelen van Flevostate aangaande de poli-klinieken en de verblijflocaties duren zeker voort tot en met 28 april 2020.

Wij snappen dat u zich mogelijk zorgen maakt over de situatie in onze locaties. Met deze mail / brief informeren wij u over hoe Flevostate omgaat met de uitbraak van het coronavirus. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM, het Nederlands kabinet en de GGD in de regio’s waar Flevostate locaties heeft.

Vooralsnog is er geen reden voor paniek. De antwoorden op de meestgestelde vragen over het coronavirus kunt u ook vinden op de website van het RIVM.

Verscherpte maatregelen:

Zoals u zult begrijpen, doen wij er alles aan om besmetting met het coronavirus in onze locaties te voorkomen. De overheid roept op om bezoek aan ouderen en kwetsbare personen zoveel mogelijk te beperken. Onze medewerkers staan rechtstreeks in contact met jongeren en hun familie. Ook verblijven jongeren in een 24 – uurs setting binnen Flevostate.  Onze bijzondere positie in deze vraagt om uiterste alertheid.

Alle thuis bezoeken in het kader van het ambulant werken zijn opgeschort tot en met 28 april conform de richtlijnen van het kabinet. U wordt door de ambulante contactpersoon op de hoogte gesteld op welke wijze Flevostate de zorg kan blijven verlenen. Afhankelijk van uw situatie zal u via een beveiligde internetverbinding (Skype) dan wel via de telefoon de zorg op afstand krijgen. Daarover wordt op maat met u afspraken gemaakt.

Poliklinische spreekuren worden in ieder geval opgeschort tot en met 28 april 2020. Er wordt contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak in de toekomst.

Bij crisis zal intern de afweging worden gemaakt of het noodzakelijk is om face to face contact te hebben en besloten worden hoe dit verder op te pakken.

Dit betekent voor al onze verblijflocaties dat er tot en met 28 april GEEN bezoek zal plaats vinden. Jongeren zullen zoveel mogelijk binnen blijven. Dit is een indringende maatregel maar wel noodzakelijk om de verspreiding van het virus te helpen bestrijden. Om de zorg te kunnen continueren stellen wij alles in het werk om onze medewerkers en jongeren gezond te houden.

Alle verloven van jongeren worden met afstemming met de gezaghebbende vertegenwoordigers opgeschort. In geval er om welke reden besloten wordt om verlof toe te staan geldt daarbij dat de jongere de daaropvolgende 14 dagen veilig op het logeeradres moet kunnen blijven. Jongeren die thans buiten Flevostate verblijven zullen voor als nog tot 6 april 2020 niet terug kunnen keren naar de woonlocaties.

Verder geldt dat jongeren die op de woonlocaties verblijven en klachten krijgen niet naar huis zullen gaan. Per individueel geval wordt bezien hoe wordt gehandeld. Veiligheid blijft in ons handelen voorop staan.

Met onderwijs is er een samenwerking wij voor les via de digitale weg. De dagstructuur wordt zonodig aangepast aan de huidige omstandigheden.

Nieuwe plaatsingen worden per individueel geval bezien. Het hangt af van de inschatting van de gezondheid van de jongere zelf en zijn directe omgeving vanwaar uit de plaatsing moet plaatsvinden. Bij een inschatting dat er geen directe gezondheidsrisico zijn zullen wij in goed overleg overgaan tot noodzakelijke plaatsing.

Over de schoolgang van jongeren volgen wij het overheidsbeleid. Daarbij zullen wij ons conformeren aan het digitale aanbod van onderwijs via de scholen. Wij bieden de jongeren voorts een aangepast programma om tot een goede invulling van de dag te komen.

Alle niet noodzakelijke groepsactiviteiten zowel binnen- als buitenshuis worden tijdelijk stopgezet. Dus geldt dit ook voor activiteiten op de zorgboerderij. De desbetreffende instellingen zijn daarvan in kennis gesteld. Activiteiten op de eigen groep vinden gewoon plaats.

 

Hygiënemaatregelen:

 

De belangrijkste hygiënemaatregelen die u voor uzelf en de uw omgeving kunt nemen om besmetting te voorkomen, zijn:

. Regelmatig de handen wassen;

. Hoesten en niezen in de binnenkant van de    elleboog;

. Papieren zakdoekjes gebruiken;

. Geen handen schudden.

 

Dit alles voor zowel uw eigen veiligheid als die van jongeren, hun familie en medewerkers.

 

Wij beseffen dat dit vergaande maatregelen zijn. Flevostate doet dit omdat wij willen doen wat in ons vermogen logt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk af te remmen.

Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Als er aanleiding voor is zullen wij u nader informeren. U kunt uiteraard altijd met uw vragen bij ons terecht.

 

Met vriendelijke groet,

 

E.S. Hunsel

Directeur/Bestuurder Flevostate B.V.