Reactie Flevostate op rapport IGJ

Verklaring Flevostate: Flevostate heeft kennis genomen van het rapport van de inspectie d.d. 29-12-2021.  Hoewel Flevostate erkent dat zij momenteel een specifiek verbeterplan uitvoert dat door de inspectie wordt onderschreven, kan zij zich niet volledig vinden in de conclusies van het rapport. Zo is reeds eerder in het jaar op…

Lees meer