Behoefte aan autonomie

Het vermogen om keuzes te maken zonder conflicten te krijgen en je mening te zeggen waarbij de mening van anderen meetelt, wordt in TOPS geoefend. Tops valt binnen het reguliere programma dat op de groep gegeven wordt. Mocht ingeschat worden dat een jongere op dit gebied vastloopt dan kan individuele behandeling worden geboden in de vorm van Cognitieve Gedrags Therapie (CGT).

Het vermogen alleen te zijn wordt op de groep getraind. Individuele CGT kan worden ingezet. Mocht het gaan om problematiek die gebaseerd is op een trauma, dan kan Eye Movement Desensitization and Reprocessing( EMDR) worden ingezet. Als het gaat om een probleem  dat in de persoonlijkheid verankerd is, kan gedacht worden aan therapie gebaseerd op de principes van Mentaliseren bevorderende therapie (MBT).Ons aanbod

  • Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPS
  • Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) / Greenwald
  • Mentaliseren bevorderende therapie
  • e-healthmodules


Behandelcentrum Flevostate 

Meldestraat 2

8302 VB Emmeloord

T: 088 4041111

Centraal kantoor Flevostate 

Onder de Toren 38

8302 BV Emmeloord

T: 088 4041111